Søvejsregler

Vi viser til kjøreregler for Årungen rostadion. Disse gjennomgås på lagledermøtet og er tilgjengelig på arrangementets hjemmeside.