Søvejsregler

Vi viser til kjøreregler for Stokkavannet Rostadion. Disse gjennomgåes på lagledermøtet, vil være tilgjengelig i regattaprogrammet og her.