Reglement

Velkommen til Østlandsregattaen 2024! 

 

Årungen Rostadion lørdag 8. og søndag 9. juni 2024

Start finaler: Lørdag kl. 11.40 Søndag kl. 09.30

 

Regattaarrangør: Moss Roklubb

Påmeldingsfrist: 29. mai kl. 23.59.59

Påmelding: Påmelding skjer via regatta.roing.no

                   Etteranmeldinger stenger 5.juni kl.17.00

Lagledermøte: Lagledermøte avholdes på teams onsdag 5.juni kl. 19.00.

                        Egen innkalling blir sendt ut.

Startkontingent: 

1X, 1X pl kr. 315
2X, 2X pl, 2- kr. 385
4-, 4X kr. 455
8+ kr. 585
Åpen klasse kr. 315  pr. båt uansett båttype

Startkontingent faktureres i etterkant av regattaen

 

Tidsintervaller finaler: 7 minutter

Start forsøk: Lørdag kl. 08.00 Søndag kl. 06.30

 

Forsøksordning: Enkelt system iht. Regattareglementets §26.

Kombinasjonslag: Tillates iht Regattareglementet. 

Etteranmeldinger: Etteranmeldelser mottas mot dobbelt startkontingent. 

                              Etteranmeldelser mottas uansett ikke hvis disse fører til at det blir nødvendig med forsøksløp.

Særlige opplysninger: 

Ingen løp vil gå med flere enn 6 båter over banen.

Det vil ikke bli arrangert forsøksløp for U17 1X og U15. Lagene fordeles direkte i heat med premiering i hvert heat.

Lag som er alene påmeldt i sitt løp vil få anledning til påmelding i et annet løp.

Løbsafvikling

Løpene avvikles etter Norges Roforbunds Regattareglement.

Trailerparkering

Parkering av hengere foregår på båtoppstillingsplassene ved regattabanen.