Søvejsregler

Vi viser til kjøreregler for Kjørbo Rostadion.  Se bildet under for oversikt:


Kun de siste fem baner vil benyttes under regattaen som bane 1-5, altså de som er merket 2-6 i bildet over.