Christianiaregattaen 2023442 Tilmeldinger

Regatta Dato: 2023-05-06

Der er lukket for tilmelding til denne regatta

Information:

Ingen løp vil gå med fler enn 6 båter over banen
Det vil ikke bli arrangert forsøksløp for U17 1X samt U15, Åpen (lagbåter) og i Masters. Lagene fordeles direkte i heat med premiering i hvert heat
Lag som er alene påmeldt i sitt løp, vil få anledning til å ro i et annet løp
I klasser med mer enn 12 deltakende lag (klasser med forsøk), vil det bli arrangert B-finaler. B-finaler går forran A-finaler
I U15 mix 4x skal det være minst en roer av hvert kjønn i hver båt.
På lørdag vil det en time før første finale bli arrangert informasjonsmøte ved måltårnet
Nye roere, foreldre og ledere er velkomne
Alle pararoere må være klassifisert før start. Ref § 10 i Regattareglementet.
Stein Randsborgs minneløp i Mix 8+ for U19 må ha 50% av hvert kjønn. Lagene kan gjerne kombineres på tverrs av klubber
slik at også små klubber kan få deltatt. Klubbene oppfordres til å benytte erfarne coxer, eventuelt låne erfarne coxer fra andre klubber.
Lerøy Cup er for lagbåter i klasseene U19, U17 og U15. Der deles det ut poeng til den enkelte roer i hver båt basert på reultatet.
Det vil ikke bli anledning til trening i pausene under regattaen.
Løpene under regattaen vil normalt bli filmet, enten fra land, fra en motorbåt eller fra en drone.
Alle løp vil bli vist på skjermer ved båthus og tribune, men kun løp for klassene U19, Senior og Masters vil bli streamet,
dvs. bli tilgjengelig på Norges Roforbunds hjemmesider.
Løp for U17 og yngre vil ikke bli lagret eller bli streamet, og filmene i disse klassene vil kun være oversiktsbilder av løpene.
Hvis en utøver i U19 eller senior vil reservere seg mot å bli filmet på en slik måte at de kan bli gjenkjent 
kan de gjøre dette ved å melde fra til arrangør senest under lagledelmøtet.
Endringer på dette feltet kan komme som resultat av endrede retingslinjer fra NIF sentralt.
Coxer skal ha redningsvest under løp (sikkerhet på grunn av kaldt vatn).
NB! Roere uten gyldig lisens får ikke delta i regattaen.

Hjemmeside:

Reglement:

Mandskabsledermøde:

Torsdag 04. mai  kl. 20:00. Møtet avholdes på Teams, og egen innkalling blir sendt til lagledere.

Adresse: Årungen Rostadion, Lensem Østensvei 5, 1430 Ås

Figuren viser antal tilmeldte sæder for de forskellige klubber