Søvejsregler

Vi viser til kjøreregler for Årungen Rostadion. Disse gjennomgåes på lagledermøtet.