Søvejsregler

Det blir gjennomgang av trafikkregler i forbindelse med lagledermøtet.

Kart som viser trafikkreglene blir slått opp ved regattabanen.