Reglement

Velkommen til Stokkavannsregattaen 2023!

Regattaen følger Norges Roforbunds Regattareglement. Vi ønsker å presisere følgende:


Ordinær påmeldingsfrist: 5. mai 2023, kl. 23.59.59

Startkontingent: 1X kr. 295, 2X, 2- kr. 355, 4-, 4X kr. 415, 8+ kr. 535, Åpen klasse kr. 220.

Deltagende klubber vil få tilsendt regning for skyldig startkontingent umiddelbart etter regattaen, ref. Regattareglementets § 24. 

Forsøksordning: I løp med flere enn 6 startende i Mastercupen blir det heat, ikke forsøk. For øvrig forsøksording I iht. regattareglementets §26.

Kombinasjonslag: Tillates iht Regattareglementet.

Etteranmeldinger: Etteranmeldelser mottas med glede, dog med et eksp. gebyr på 200,-

Flytting: Flytting fra en båtklasse til en annen pga liten deltakelse i den opprinnelige påmeldte klassen, vil kunne gjøres uten at dette blir betraktet som etteranmelding. Forbehold hvis dette gir forsøksløp, der dette gjelder. Lag som er alene påmeldt i sitt løp vil få anledning til påmelding i et annet løp med handicap beregnet.

Premieutdeling: Premiering av hvert løp/heat, fortløpende etter løpene.

Alderskategorier/-handicap: Følger Regattareglementets alderskategorisering, samt de danske og norske roforbundenes felles handicapsystem. Husk gyldig legitimasjon/pass!

Særlige opplysninger: Arrangøren vil strekke seg langt i å få arrangert løp for båtklasser som ikke er nevnt i innbydelsen hvis det anmodes om dette innen 29.04.2023 23:59.00. Disse vil evnt. bli puttet inn der opprinnelig oppsatte løp faller ut.

Arrangøren vil kunne slå sammen løp der antall påmeldte lag muliggjør en komprimering av løpsprogrammet.

Arrangøren forutsetter at alle deltakere tar ansvaret for egen helse, og dersom det er aktuelt, oppfordres det til å ta med egen medikamentoversikt.

Løbsafvikling

Løpene avvikles etter Norges Roforbunds Regattareglement.

Trailerparkering

Transport: Det kan bli lagt opp til felles båttransporter fra Østlandsområdet/Nordvestlandet. Kontakt Masterutvalget for bistand.

Parkering av hengere foregår på båtoppstillingsplassen ved regattabanen.