Forplejning

Det vil være kiosksalg under hele regattaen.

Overnatning

Arrangøren vil være behjelpelig med å foreslå overnattings muligheter.