Søvejsregler

Sikkerhetsregler for roere under regatta

Drammen River Cup regatta 2024

page1image25324304

For at Drammen Rivercup skal oppleves som sikker for alle, er det viktig at roerne som deltar følger de regler som gjelder både under prolog og duell.

Sikkerhetsinstruks vil ha tekst som angir Bragernes side og Strømsø side. For alles informasjon, så ligger Drammen Roklubbs lokaler og brygger på Bragernes side.

Under følger sikkerhetsregler som roerne må følge:

PROLOG

 • Når roerne skal ut i prolog, tas båt fra båtplass foran ro-klubben og ned

  til ut-brygga. Denne ligger rett nedenfor klubbhuset. Det skal da krysses en vei, og roerne må følge på at biler stopper. Det vil være flaggfolk som stopper trafikken, men lurt å se en ekstra gang.

 • På ut-brygga vil det være en hovedansvarlig som skal gi klarsignal for når brygga kan forlates. Båter legges med baug vent oppover elva.

 • Når man ror ut fra brygga og opp til oppvarming og prolog, krysser man elven på skrått oppover til Strømsø side og følger denne oppover.

 • Etter den første broen skal man ro oppover og passere mellom rød og grønn pålebøye. Videre skal man følge Strømsø side oppover.

 • Når man kommer til den andre broen, ligger det et bøyestrekk som angir hvilket brokar man skal ro under. Detter brokaret nærmest Strømsø side. Videre oppover mot oppvarmingsområdet, vil det være en rad med gule bøyer. Her skal man fortsatt følge Strømsø side oppover.

 • Når roerne kommer opp til oppvarmingsområdet, vil det være sikkerhetsbåter som angir oppvarmingsområdets ytterpunkter. Det er

page1image25325552

viktig at roerne kommer seg opp i tide til oppvarmingsområdet og at de

også følger med på de instrukser som blir gitt av startbåt.

 • Når roerne starter prologen, så er denne banen på Bragernes side.

  Roerne skal følge bøyestrekk nedover fra start mot første bro.

 • Broen skal passeres i et av de 2 brokaråpningene som er nærmest

  Bragernes.

 • Roerne følger videre nedover på Bragernes side.

 • Trafikkregel robåter prolog: Båter som blir tatt igjen på prolog har

  vikeplikt.

 • Når roerne nærmer seg målgang, vil det ligge et bøyestrekk. Dette skal

  roerne ha på sin venstre side når de går i mål. Målgang vil bli varslet

  med hornsignal.

 • Straks etter målgang, skal roerne føre båten mot Strømsø side, men det er viktig å følge med på at de ikke fører båten så langt over at de havner på kollisjonskurs med båter som er på vei oppover til prolog.

 • Roerne ror da rolig nedover og til inn-bryggen. Denne bryggen er plassert ca 250 meter lenger opp i elven på oversiden av Drammen Roklubb og tar båten opp der. Det er en ansvarlig person fra Drammen Roklubb på bryggen for å holde kontroll på bryggen, men det er viktig at klubbene har personell som kan hjelpe til med at båtopptak inkludert årer går raskt og smertefritt.

 • Båtene med årer skal umiddelbart etter opptak flyttes opp til båtplass foran roklubben, og minner også her om kryssing av vei.

  DUELL

 • Når roerne skal ut i duell, tas båt fra båtplass foran ro-klubben og ned til

  ut-brygga. Denne ligger rett nedenfor klubbhuset. Det skal da krysses en vei, og roerne må følge på at biler stopper. Det vil være flaggfolk som stopper trafikken, men lurt å se en ekstra gang.

 • På ut-brygga vil det være en hovedansvarlig som skal gi klarsignal for når brygga kan forlates.

 • Når man ror ut fra brygga og opp til oppvarming for duell, krysser man elven på skrått oppover til Strømsø side og følger denne oppover. Ingen roere skal ro nedover elven for oppvarming. Dette er særdeles viktig

 • Når man har passert den første broen og de røde og grønne pålebøyene, kommer man inn i oppvarmingsområdet. Her er det viktig at man følger Bragernes side oppover, snur over til Strømsø side og ror nedover igjen et lite stykke. Ved behov for ytterligere oppvarming, krysses elven over

page2image25619840

til Bragerenes side igjen og gjentar. Det er roernes ansvar selv å ikke

kollidere med andre robåter.

 • Når man er ferdig med oppvarmingen, ror man nedover på Strømsø side, viktig å følge med på andre robåter. Videre ror man ned og forbi duellstrekningen og nedover mot start.

  Det er kritisk viktig at man ikke passerer under stålbroen som går over elven ned startposisjonen for duellen. Båt skal vende og gå til startposisjon i god avstand til denne brone. Det pågår bygge-og anleggsarbeider med store maskiner, og arrangementet kan bli stoppet dersom vi bryter denne regelen.

 • Ved startposisjon duell vil det være en startbåt som vil gi instrukser til robåtene.

 • Når duell er gjennomført, ros det rolig opp til innbrygge, og her må roerne se opp for kryssende robåter på vei opp til oppvarming. Videre samme prosedyre for opptak av båter og årer.

 • For duell-finaler, henstiller vi til at klubbene stiller med mannskaper for å ta opp båt og årer, slik at finalevinnere kan gå rett ned til premieutdeling og motta ære og applaus.

  Vi henstiller alle roere og støtteapparat til å gjøre seg kjent med området rundt arenaen ved klubbhuset og begge bryggene, slik at man kjenner til området før man går ut på vannet første gang.
  Har man spørsmål, still gjerne dette til de ansvarlige på en av bryggene.

  Denne instruksen vil også bli hengt opp oppe ved båthallen til Drammen Roklubb.

page3image25435664page3image25435456 page3image25436704page3image25436912 page3image25437120 

Vi gleder oss masse til og ønsker alle et godt arrangement.