Reglement

Velkommen til CHRISTIANIA-REGATTAEN 2024

Den går av stabelen på Årungen Rostadion lørdag 22. og søndag 23. juni 2024.

Start finaler: Lørdag kl. 13.00 Søndag kl. 11.00

Regattaarrangør: Christiania Roklub

Påmeldingsfrist: Arrangør i hende innen onsdag 12. juni 2024 kl 24 Påmelding: Påmelding skjer i Tilmeld. Etteranmeldinger skjer også i Tilmeld. https://regattaadmin.dk/index.php

Kontaktperson(er): Tone Pahle         Mob: 957 51 501 E-post: t.pahle@online.no

                             Svein Moldestad Mob: 414 04 545 E-post: svein.moldestad@gmail.com

Lagledermøte: Onsdag 19. juni kl. 19:00. Møtet avholdes på Teams, og egen innkalling blir sendt til lagledere.

Startkontingent: 1X: kr. 295 2X, 2-: kr. 355 4-, 4X: kr. 415 8+: kr. 535 Åpen klasse kr. 150 pr. båt uansett båttype Startkontingent faktureres i etterkant av regattaen.

                         Ref. Regattareglementets § 24 pkt 7

Tidsintervall finaler: 7 minutter

Tidligste start forsøk: Lørdag kl. 08.30 Søndag kl. 07.00 

Forsøksordning:

* Progresjonssystem: Forsøksordning 1 Regattareglementet § 26

Kombinasjonslag:

* Tillates iht Regattareglementet

Etteranmeldinger:

* Godtas mot dobbel startkontingent.

* Etteranmeldinger mottas uansett ikke hvis disse fører til at det blir nødvendig med forsøksløp eller flere heat.

* Etteranmeldinger gjøres i Tilmeld. https://regattaadmin.dk/index.php

Særlige opplysninger:

* Ingen løp vil gå med fler enn 6 båter over banen.

* Det vil ikke bli arrangert forsøksløp for U17 1X samt U15, Åpen (lagbåter) og i Masters. Lagene fordeles direkte i heat med premiering i hvert heat.

* Lag som er alene påmeldt i sitt løp, vil få anledning til å ro i et annet løp.

* I klasser med mer enn 12 deltakende lag (klasser med forsøk), vil det bli arrangert B-finaler. B-finaler går forran A-finaler.

* I U15 mix 4x skal det være minst en roer av hvert kjønn i hver båt.

* På lørdag vil det en time før første finale bli arrangert informasjonsmøte ved måltårnet. Nye roere, foreldre og ledere er velkomne.

* Alle pararoere må være klassifisert før start. Ref § 10 i Regattareglementet.

* Stein Randsborgs minneløp i Mix 8+ for U19 må ha 50% av hvert kjønn. Lagene kan gjerne kombineres på tverrs av klubberslik at også små klubber kan få deltatt.

   Klubbene oppfordres til å benytte erfarne coxer, eventuelt låne erfarne coxer fra andre klubber.

* Lerøy Cup er for lagbåter i klasseene U19, U17 og U15. Der deles det ut poeng til den enkelte roer i hver båt basert på reultatet.

* Det vil ikke bli anledning til trening i pausene under regattaen.

* Løpene under regattaen vil normalt bli filmet, enten fra land, fra en motorbåt eller fra en drone.

   Alle løp vil bli vist på skjermer ved båthus og tribune, men kun løp for klassene U19, Senior og Masters vil bli streamet, dvs. bli tilgjengelig på Norges Roforbunds hjemmesider.

   Løp for U17 og yngre vil ikke bli lagret eller bli streamet, og filmene i disse klassene vil kun være oversiktsbilder av løpene.

   Hvis en utøver i U19 eller senior vil reservere seg mot å bli filmet på en slik måte at de kan bli gjenkjent, kan de gjøre dette ved å melde fra til arrangør senest under lagledelmøtet.

   Endringer på dette feltet kan komme som resultat av endrede retingslinjer fra NIF sentralt.

* NB! Roere uten gyldig lisens får ikke delta i regattaen.

Løbsafvikling

Løpene avvikles etter Norges Roforbunds Regattareglement.

Trailerparkering

Parkering av hengere foregår på båtoppstillingsplassene ved regattabanen.